Algemene ledenvergadering 2018

8 oktober 2018

Aan alle leden van handbal vereniging HV Jupiter ‘75.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van handbalvereniging HV Jupiter ‘75, die zal worden gehouden op donderdag 18 oktober 2018 in sporthal de Kraanvogel, Hoolstraat 34, te Eersel. Aanvang 19.00 uur.

Agenda

  • Opening door Voorzitter;
  • Bestuursmededelingen;
  • Jaarverslag door TC seizoen 2017/2018;
  • Financieel verslag seizoen 2017/2018.

Pauze

  • Begroting seizoen 2018/2019;
  • Vaststelling contributie voor seizoen 2018/2019;
  • Rondvraag;
  • Sluiting.

* De ledenvergadering is toegankelijk voor ouders/verzorgers van leden en leden van HV Jupiter ‘75. Zij mogen tijdens de vergadering het woord voeren. Stemrecht is echter voorbehouden aan leden en/of ouders/verzorgers van leden onder 18 jaar.

Bij voorbaat wensen wij u een aangename en nuttige vergadering toe.