Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017

8 juni 2017

Aan alle leden van handbal vereniging HV Jupiter ‘75 ,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van handbalvereniging HV Jupiter ‘75, die zal worden gehouden op donderdag 22 Juni 2017 in sporthal de Kraanvogel, Hoolstraat 34, te Eersel. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

  1. Opening door Voorzitter
  2. Bestuursmededelingen
  3. Jaarverslag door TC seizoen 2016/2017.
  4. Financieel verslag seizoen 2016/2017.

PAUZE

  1. Begroting seizoen 2016/2017.
  2. Vaststelling contributie voor seizoen 2017/2018.
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

* De ledenvergadering is toegankelijk voor ouders/verzorgers van leden en leden van HV Jupiter ‘75. Zij mogen tijdens de vergadering het woord voeren. Stemrecht is echter voorbehouden aan leden en/of ouders/verzorgers van leden onder 18 jaar.

Bij voorbaat wensen wij u een aangename en nuttige vergadering toe.

Met vriendelijke sportgroeten,

 

Namens het bestuur van HV Jupiter ‘75

Martijn Bouwer, Voorzitter